Reklama

Kontakt do działu reklamy:

Manager Sprzedaży Obszaru On-line: Marta Niwińska
tel. 22 59 05 401, 664 707 738
e-mail: mniwinska@grupazpr.pl

Dział Bezpośredni:

Koordynator projektu: Diana Zygiert
tel. +48 22 590 50 47, 668 696 198
e- mail: dzygiert@grupazpr.pl

Dział Agencyjny:

Kontakt w sprawie reklamy dla agencji i domów mediowych:
Napisz: reklama_agencyjny@murator.com.pl

Time Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10, NIP: 526-10-04-620, REGON:010750727, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000295857, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 25 070 000,00 złotych